Taoaudit–szolgáltatás

Társasági adókedvezmény energiahatékonysági beruházásra

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/E. § és a 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendeletben leírtak alapján
a társasági adó maximum 70%-a leírható energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásra, felújításra, amely felhasználható a felújítás üzembe helyezésének adóévében és az azt követő öt adóévben.
Az adókedvezmény igénybevételének feltétele a MEKH által regisztrált energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet által kiállított igazolás, amelyhez szükséges a beruházást megelőző állapot felmérése és a beruházás üzembe helyezését követő energetikai audit készítése.

TAOaudit–szolgáltatásunk tartalma

Állapotfelmérés

A beruházást megelőző állapot felmérése a MEKH által regisztrált energetikai auditorunk által.

Elő– és utóaudit

Mért adatok útján a beruházással elérhető energiamegtakarítás becslése (előaudit), majd a beruházás üzembe helyezésével elért energiamegtakarítás számítása (utóaduit).

Minőségigazolás

Az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges beruházási minőségigazolás kiállítása.

Mekkora adókedvezményt lehet igénybe venni?

Az adózó által igénybe vehető adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg adózónként, továbbá beruházásonként, felújításonként, a beruházáshoz, felújításhoz igényelt összes állami támogatással együttesen, jelenértéken a beruházás, felújítás elszámolható költsége

  1. Budapesten 30 százalékának,
  2. Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl vagy Pest tervezési-statisztikai régióban 45 százalékának

megfelelő mértéket, de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

Az adókedvezmény mértéke kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 10 százalékponttal növelhető.

az adókedvezmény keretében elszámolható költségek

  • Energiahatékonysági beruházás, felújítás célját szolgáló, kizárólag a magasabb energiahatékonysági szint elérését elősegítő tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értéke, értékének növekedése;
  • Az energiahatékonysági célokat közvetlenül szolgáló beruházás, felújítás részét képező tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értékének, értéknövekedésének az a része, amely egy hasonló, kevésbé energiahatékony beruházáshoz, felújításhoz viszonyítva többletköltségként merül fel;
  • Megújuló energiaforrásból nyert energia felhasználását célzó beruházás, felújítás vagy beruházásrész, felújításrész tekintetében adókedvezmény abban az esetben vehető igénybe, ha a beruházás, felújítás vagy beruházásrész, felújításrész az energiahatékonyság növekedésével jár. Elszámolható költség a megújuló energiaforrásból saját fűtési, hűtési és ipari hőtermelési célra energiát előállító, villamosenergia-termelésre nem képes, saját tevékenységet szolgáló berendezés, különösen az elektromos – szondás, talajvizes, levegős – hőszivattyú, gázmotoros hőszivattyú, napkollektor, saját hulladékból származó biogázt és biomasszát hasznosító berendezés. Napelemes rendszer kiépítésére nem vehető igénybe az adókedvezmény.
  • Elszámolható energiahatékonysági beruházások, fejlesztések többek között: világításkorszerűsítés, épületszigetelés, ablakcsere, kazáncsere, klímaberendezés korszerűsítése.

Érdekli szolgáltatásunk?

Kérjük, adja meg elérhetőségeit, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot!

Megadom az elérhetőségeimet