Taoaudit–szolgáltatás

Társasági adókedvezmény energiahatékonysági beruházásra

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/E. § és a 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendeletben leírtak alapján
a társasági adó maximum 70%-a leírható energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásra, felújításra, amely felhasználható a felújítás üzembe helyezésének adóévében és az azt követő öt adóévben.
Az adókedvezmény igénybevételének feltétele a MEKH által regisztrált energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet által kiállított igazolás, amelyhez szükséges a beruházást megelőző állapot felmérése és a beruházás üzembe helyezését követő energetikai audit készítése.

TAOaudit–szolgáltatásunk tartalma

Állapotfelmérés

A beruházást megelőző állapot felmérése a MEKH által regisztrált energetikai auditorunk által.

Elő– és utóaudit

Mért adatok útján a beruházással elérhető energiamegtakarítás becslése (előaudit), majd a beruházás üzembe helyezésével elért energiamegtakarítás számítása (utóaduit).

Minőségigazolás

Az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges beruházási minőségigazolás kiállítása.

mekkora adókedvezményt lehet igénybevenni?

Az adókedvezmény mértéke nagyvállalatok esetén nem haladhatja meg a beruházás/felújítás elszámolható költségének:

  1. Közép-Magyarország régió kormányrendelet szerint nem támogatható településein a 30 százalékát,
  2. Közép-Magyarország régió kormányrendeletben meghatározott támogatható településein a 35 százalékát,
  3. Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl régióban a 45 százalékát.

Az adókedvezmény mértéke kisvállalkozások esetén további 20, középvállalkozások esetén 10 százalékponttal növelhető.

az adókedvezmény keretében elszámolható költségek

  • Energiahatékonysági beruházás, felújítás célját szolgáló, kizárólag a magasabb energiahatékonysági szint elérését elősegítő tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értéke, értékének növekedése;
  • Az energiahatékonysági célokat közvetlenül szolgáló beruházás, felújítás részét képező tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értékének, értéknövekedésének az a része, amely egy hasonló, kevésbé energiahatékony beruházáshoz, felújításhoz viszonyítva többletköltségként merül fel;
  • Megújuló energiaforrásból nyert energia felhasználását célzó beruházás, felújítás vagy beruházásrész, felújításrész tekintetében adókedvezmény abban az esetben vehető igénybe, ha a beruházás, felújítás vagy beruházásrész, felújításrész az energiahatékonyság növekedésével jár. Elszámolható költség a megújuló energiaforrásból saját fűtési, hűtési és ipari hőtermelési célra energiát előállító, villamosenergia-termelésre nem képes, saját tevékenységet szolgáló berendezés, különösen az elektromos – szondás, talajvizes, levegős – hőszivattyú, gázmotoros hőszivattyú, napkollektor, saját hulladékból származó biogázt és biomasszát hasznosító berendezés. Napelemes rendszer kiépítésére nem vehető igénybe az adókedvezmény.
  • Elszámolható energiahatékonysági beruházások, fejlesztések többek között: világításkorszerűsítés, épületszigetelés, ablakcsere, kazáncsere, klímaberendezés korszerűsítése.

Érdekli szolgáltatásunk?

Beszélgessünk, találkozzunk!
Kérjük adja meg elérhetőségeit, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot!

Megadom az elérhetőségeimet