Energetikai audit

Tárja fel cége energia- és költségmegtakarítási lehetőségeit!

energetikai audit az MVM Optimumtól

A hatályos jogszabályi környezet* előírja, hogy a nagyvállalatnak minősülő gazdálkodó szervezeteknek négyévente energetikai auditot kell végezniük.

Az energiaárak drágulása közepette a kötelezettség teljesítésén felül a vállalatok jól időzített lehetőségként is tekinthetnek az átfogó auditra. Ennek keretében feltárhatják az energiapazarlási pontokat, a költséghatékonyabb energiafelhasználási módokat, a megújuló energiaforrásokban és a fejlett üzemeltetési eljárásokban lévő potenciált.

* Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (Ehat. tv.) 22. § (1)–(1b).

A következő audit határideje

Az első nagyvállalati regisztrációs kötelezettséget követő év június 30. napja, függetlenül a regisztráció tényleges megtörténtétől.

A korábbi energetikai audit elkészítésének napjától számított 4 év. Tehát, amennyiben a korábbi kötelező audit annak 2019. december 5-ei határidejére készült el, úgy a következőt legkésőbb 2023. december 5-ig kell elvégeztetni.

Mely szervezetekre vonatkozik az energetikai auditálási kötelezettség?

Nagyvállalatok (Ehat. tv. 1. § 26. pontja): melyek összes foglalkoztatotti létszáma nagyobb 250 főnél, és éves nettó árbevétele meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy mérlegfőösszege meghaladja a 43 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

Kis- és középvállalkozások (Ehat. tv. 1. § 20. pontja): melyek nagyvállalatnak minősülő vállalkozáscsoport tagjai, és az auditálás évét megelőző három évben az átlagos éves összes energiafogyasztásuk elérte a 3 GWh-t.

Az energetikai audit eredménye

  • Naprakész, mért, visszakövethető adatokra építve egy ütemtervet vázolunk fel a megvalósítható energia- és költségmegtakarítási lehetőségekről.
  • Meghatározzuk az alkalmazott energiahordozókat és költségeiket, a fogyasztási trendeket, a bázis- és fajlagos értékeket.
  • Azonosítjuk az energiapazarlási pontokat, a költséghatékonyabb energiafelhasználási módokat, a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségeit, valamint fejlettebb üzemeltetési eljárásokat.
  • Partnereink tudatosabb energia-felhasználóvá válnak.
  • Javasolt beruházások megvalósulása esetén az audit felhasználható addicionális hozzájárulásként Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerben (EKR) történő elszámoláshoz.

Ha érdekli szolgáltatásunk, küldje el elérhetőségeit, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot.


    Ha a törvényi auditon túlmenően szeretné megismerni a vállalatában rejlő egyéb energetikai potenciálokat, lehetőségeket, kérjük, a megjegyzésben jelezze igényét.