Változás a szaldóelszámolásban
Utolsó módosítás: 0001.01.01

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium sajtóközleménye alapján 2024. január 1-től nem lehet szaldóelszámolásra jogosító új hálózati csatlakozást létesíteni. A 2023 végéig megkötött hálózathasználati szerződéssel rendelkező, vissza nem térítendő támogatásban nem részesülő háztartási méretű napelemes rendszerek (HMKE) esetén a szaldóelszámolás változatlan marad.

Mit jelent a szaldóelszámolás?

A szaldóelszámolás lehetőséget nyújt arra, hogy a napelemes rendszer csatlakozási pontjára vonatkoztatva – legfeljebb éves elszámolási időszakban – a hálózatból vételezett villamos energia mennyisége csökkenthető legyen a napelemes rendszer által megtermelt és a hálózatba betáplált villamos energia mennyiségével.

Amíg a hálózatba betáplált villamos energia mennyisége az elszámolási időszakban nem haladja meg a hálózatból vételezett energia mennyiségét, a HMKE által termelt villamos energia ára egyenlő a teljes végfogyasztói árral. Ha az elszámolási időszakban a hálózatba táplált villamos energia mennyisége nagyobb, mint a vételezett energia, akkor a többletért a villamosenergia-kereskedő, illetve az egyetemes szolgáltató – számla ellenében – a HMKE üzemeltetője által felhasználóként fizetendő energiakereskedelmi díjnak megfelelő árat köteles fizetni. A hatályos jogszabályi környezetből következően a HMKE méretezésének gazdasági optimumát a saját felhasználás mértéke határozza meg. Ettől csak akkor javasolt eltérni, ha a fogyasztási helyen a jövőben a villamosenergia-felhasználás jelentős mértékű növekedése várható.

A szaldóelszámolásnál az éves szinten megtermelt és a rendszerbe betáplált, valamint a rendszerből vételezett és elfogyasztott villamos energia különbségét kell rendezni az áramszolgáltatóval. Amennyiben a napelemrendszer által termelt energia teljes egészében lefedi a háztartás fogyasztását, nem szükséges számlát fizetni.

Hogyan számolható el a többlettermelés?

Amennyiben az Ön fogyasztása kevesebb, mint amennyi energiát a napelemrendszere termel, több lehetősége van az áramszolgáltatóval történő elszámolásra:

  • kezdeményezheti az áramszolgáltatóval történő elszámolást egy nyilatkozat kitöltésével, amelynek alapján az áramszolgáltató a többlettermelés – mindenkori szabályozás által meghatározott egységáron számolt – értékét átutalja az Ön számára;
  • Ön számlázhat az áramszolgáltató felé, ebben az esetben az adófizetési kötelezettséget is Önnek kell rendeznie; vagy
  • feltételezve, hogy középtávon elfogyasztja, „tartalékolja” a többletenergiát, az elszámolásra az elszámolószámla kiállításától számítva 2 éven belül van lehetőség. Ha addig nem rendezi az elszámolást, a fel nem használt többletenergia elvész.

 

Milyen változást hoz az új elszámolás?

2024. január 1-től a szaldóelszámolás helyett bruttó elszámolás lép életbe, mely szerint az áramszolgáltató a napelemrendszer által termelt, de el nem fogyasztott energiát eltérő áron számolná el betápláláskor, mint amilyen áron a fogyasztás pillanatában vételezni tudná azt a fogyasztó. Az új elszámolásban a hálózatból vételezett energia árát az ellátási szerződés szerint számolják el, ami egyetemes szolgáltatásban vételező felhasználók esetében az egyetemes szolgáltatási szerződésben, míg versenypiacon a villamosenergia-kereskedelmi szerződésben meghatározott ár. A napelemrendszer által termelt és a hálózatba betáplált energia átvételi árát a későbbiekben szabják meg.

 

Milyen szerződési határidőkkel számoljon?

Ha napelemrendszer telepítéséhez szeretné igénybe venni az 50%-os állami támogatást, akkor 2021. június 30-ig meg kell történnie a telepítésnek és hálózatcsatlakozási szerződést kell kötnie a szolgáltatóval.
A támogatás igénybevételének részleteit itt olvashatja.

Amennyiben nem él az állami támogatás lehetőségével, 2023. december 31-ig kötött hálózatcsatlakozási szerződéssel még jogosult a szaldóelszámolásra.

 

Kalkuláció