Jogi nyilatkozat

MVM Optimum Zrt.

A weboldal (a www.mvmoptimum.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely aloldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, kérjük, zárja be a weboldalt!
Az MVM Optimum Zrt. a weboldalán megjelenített információkat, dokumentumokat, és más írott anyagokat kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik.

 

Szerzői jogok és védjegyek:

Az MVM Optimum Zrt. weboldalán szereplő nevek, képek, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az azokkal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására kizárólagosan az MVM Optimum Zrt. jogosult. A weboldal tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó, vagy attól eltérő célú bármilyen használata a Nemzeti Közművek előzetes írásbeli engedélye nélkül kizárólag forrás megjelölésével használható fel. A társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül az oldalak, illetve azok alkotóelemének nyilvános közzététele tilos. Az MVM Optimum Zrt. weboldalain szereplő logók, ábrák, megjelölések, márkanevek, szlogenek védjegyoltalom alatt állnak, és az MVM Optimum Zrt. tulajdonát képezik, azok letöltése, bármilyen célú felhasználása, rögzítése, másolása, terjesztése, átruházása kizárólag a MVM Optimum Zrt. írásbeli hozzájárulásával történhet. A szerzői jogi védelem és a védjegyoltalom megsértése esetén az MVM Optimum Zrt. a jogsértővel szemben a szerzői jog- és védjegybitorlás miatt a törvényben biztosított oltalmi eszközök igénybevételére jogosult.

 

Szervereink által rögzített információk:

Szervereink a weblapra történő belépéskor automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag személyhez nem kapcsolható módon, összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. Az IP-cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

 

Cookie-k:

Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosító fájlt, úgynevezett cookie-t helyezhetnek el felhasználóink számítógépén. Ennek megtörténtéről Ön az üzemeltetőtől nem kap külön értesítést. A cookie-k kizárólag a felhasználók technikai azonosításának megkönnyítését és személyre szabott szolgáltatásaink működtetését szolgálják, azokat más célra nem vesszük igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása – amelynek pontos módjáról böngészőjének útmutatója ad eligazítást – szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya.
Milyen cookie-kat alkalmazunk?
Google Analytics cookie: Ezek ún. 3. féltől származó cookie-k, amelyek weboldalunk látogatottsági és webanalitikai adatainak mérését segítik látogatottsági statisztikáink készítéséhez.

 

A felelősség kizárása:

Az MVM Optimum Zrt. weboldalának tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat azonban, hogy a weboldalakon az MVM Optimum Zrt. akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az MVM Optimum Zrt. semmilyen természetű felelősséget nem vállal a weboldalának pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a weboldalon elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok tekintetében. Az MVM Optimum Zrt. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott vagy közzétett anyagokért, amelyek a MVM Optimum Zrt. honlapjához kapcsolódnak, illetve arra hivatkoznak. Az MVM Optimum Zrt. nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlapjával kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. A szolgáltató a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, azok keretei között kizár minden felelősséget, amely a weblap működtetésével kapcsolatban a felhasználóval szemben felmerülhet.